Ebikesets: een leven lang fietsen

In Nederland en België leggen we flink wat kilometers af met de auto. Ter vergelijking, we rijden zoveel dat we per jaar allemaal gemiddeld twee keer en heen weer zouden kunnen rijden van Amsterdam naar Madrid. Met de bijbehorende milieubelasting van dien.

Natuurlijk is de kans weliswaar klein dat je voor een reis van Amsterdam naar Madrid de fiets zou pakken, maar voor kleinere afstanden de fiets pakken, kan natuurlijk wel. Wanneer we in Nederland en België namelijk 1% minder auto zouden rijden, bespaart dat al de jaarlijkse CO2-uitstoot van 12.000 huishoudens!

Jou helpen om op een comfortabele manier bij te dragen aan deze transitie, is waarom we Ebikesets begonnen zijn. Vanuit onze missie ‘’Een leven lang fietsen’’, vergroten we onze positieve impact waar mogelijk, en verminderen we onze negatieve impact waar nodig. Hoe we dit doen? Dat ontdek je op deze pagina!  


Samen maken we impact op de SDG’s

SDG is de afkorting van Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien doelen die de Verenigde Naties in 2015 geïntroduceerd hebben, met een duurzamere wereld in 2030 als doel. Om de SDG’s te realiseren is gerichte actie nodig uit allerlei verschillende hoeken van de samenleving; van overheden en non-profitorganisaties tot bedrijven en consumenten. 

Daarom hebben we twee impactdoelstellingen opgesteld, waarmee we, samen met jou, bijdragen aan een de realisatie van de SDG’s:

  1. Het leven én vervoer van mensen vergroenen, wereldwijd.
  2. Het verduurzamen van de productieketen van Ebikesets.

Wil je meer weten over de impactdoelstellingen? Op de rest van deze pagina lichten we ze toe.

1. Het leven én vervoer van mensen vergroenen, wereldwijd

Elektrisch fietsen, zonder een elektrische fiets te kopen. Het kan met onze Ebikesets! Wanneer je graag meer (elektrisch) wilt fietsen, is het dus niet meer nodig om een gloednieuwe elektrische fiets te kopen. 

Dit scheelt jou de aanschaf van een extra fiets, en het milieu de klimaatbelasting van de productie en transport van deze fiets. Win-win!

De ‘wereldwijd’ in onze doelstelling

Als alleen in Nederland en België al de CO2 uitstoot van 12,000 huishoudens bespaard kan worden door 1% minder auto te rijden, stel je dan eens voor hoeveel dat is op plekken waar nog veel meer kilometers met de auto worden gemaakt. De zogenaamde megasteden bijvoorbeeld.

Deze steden, met miljoenen inwoners, dragen namelijk op grote schaal bij aan klimaatverandering, met name door het gebruik van veel fossiele brandstoffen. Daarom zijn we de mogelijkheden aan het ontdekken om in samenwerking met fietsfabrikanten een elektrisch aangedreven fiets te ontwikkelen die bij uitstek geschikt is voor het leven in deze megasteden. 

Zo dragen we op wereldwijde schaal bij aan de verduurzaming van steden: SDG 11. De rest van de SDG’s waaraan we met onze doelstelling het leven én vervoer van mensen vergroenen, wereldwijd, bijdragen, lees je hieronder!

De SDG’s waar we met deze doelstelling aan bijdragen

Met deze impactdoelstelling dragen we bij aan de realisatie van vijf verschillende SDG’s. Hoe we dit precies doen, ontdek je in de Theory of Change. Kort samengevat: met onze doelstelling het leven én vervoer van mensen vergroenen, wereldwijd , dragen we bij aan SDG 3, 9, 11, 12 en 17!

 

2. Het verduurzamen van de productieketen van Ebikesets

Een kilometer afgelegd met een elektrische fiets stoot gemiddeld dertig keer minder CO2 uit dan dezelfde kilometer met de auto. Vanaf het moment dat je de Ebikeset installeert en je nieuwe elektrische fiets pakt voor tripjes waar je eerder de auto voor had gepakt, draag je al op een positieve manier bij aan het klimaat.

Maar om na aanschaf van je Ebikeset direct het verschil te maken in duurzame zin, is het noodzakelijk dat de Ebikeset CO2-neutraal bij jou geleverd wordt. Daarom hebben we ons bij Ebikesets voorgenomen om in 2021 het CO2-neutraal bezorgen binnen Nederland en België te faciliteren voor iedereen die een Ebikeset aanschaft. 

Stap voor stap verduurzamen we onze keten op deze manier, met na Nederland de internationale keten als doel. Binnen vijf jaar brengen we namelijk de totale CO2 uitstoot als gevolg van het inkopen en verkopen van Ebikesets in kaart, zodat we deze gericht kunnen verminderen en waar nodig, compenseren. 

Zo zorgen we er samen voor dat de klimaatbelasting als gevolg van het transport afneemt, totdat die uiteindelijk helemaal verdwenen is!

Duurzaamheid als eis voor de hele keten

Helaas zijn we er dan nog niet. Met de activiteiten die we hierboven noemen, wordt je Ebikeset CO2 neutraal geleverd, maar dat betekent nog niet dat je volledige Ebikeset klimaatneutraal is. De materialen die voor de productie nodig zijn en de productie zelf, belasten het klimaat namelijk ook. 

Daarom beloven we jaarlijks open en transparant te communiceren over onze voortgang om de gehele keten van jouw en alle Ebikesets te verduurzamen. Over wat we wel weten, maar ook over wat we (nog) niet weten. Zo kun jij dit meenemen in je keuze om wel of niet onze Ebikeset aan te schaffen,terwijl wij ondertussen keihard ons best doen om de productieketen van Ebikesets zoveel mogelijk te verduurzamen . 

De SDG’s waar we met deze doelstelling aan bijdragen

Met onze impact doelstelling om de productieketen van Ebikesets te verduurzamen, dragen we samen bij aan SDG 13 en 17. En hoe we dit precies doen, ontdek je in de Theory of Change!